Ofte stillede spørgsmål vedr. nyt regnskabsår

Betyder det at der ikke længere er to betalingsfri måneder?
Med den nye betalingsordning har du faktisk 2 betalingsfri måneder hvert kvartal. For du skal kun betale 4 gange om året. Dine rater er så bare det større hver gang du betaler, fordi de dækker 3 måneder ad gangen.
I den gamle ordning var de to måneder (juni og Juli) bare medregnet i de 10 rater du betalte i løbet af året.
Betyder det at jeg nu skal betale mere?
Nej - selve omlægningen i opkrævninger har ingen betydning for prisen på varmen. Men om der på sigt sker en prisstigning, det vil kun tiden vise.
Kan jeg vælge mellem månedsvis betaling eller kvartalsvis?
Nej det kan du ikke! Alle skal betale kvartalsvis efter 1/7-18.
Hvornår bliver jeg afregnet/opkrævet, når jeg betaler via huslejen?
Hvis du betaler din varme over huslejen, er det op til din udlejer, hvordan og hvor ofte du vil blive opkrævet.
Hvornår træder det nye i kraft?
Som det fremgår af vores illustration i det udsendte materiale, vil din første kvartals opkrævning komme sammen med din årsopgørelse for dette regnskabsår. Det vil sige til betaling 1/8-18.
Hvorfor kommmer der årsopgøelse igen i januar?
Vi overgår til at følge kalenderåret fra 1/1-2019. Derfor opgøres dit varmeregnskab for perioden 1/7-18 til 31/12-18 i en årsopgørelse, der udsendes sammen med 1. rate i det nyre regnskabsår til betaling 1. februar 2019.
Hvornår bliver der fremover mellemaflæst/reguleret?
Fremover laver vi vores mellemaflæsning omkring juni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444