Priser


Priser

Vores priser er opdelt i forbrugsbidrag og tilslutningsbidrag.
Effektbidrag, abonnementsbidrag og forbrugsbidrag er de løbende udgifter, når fjernvarmen ER etableret.
Derudover er der for nye bebyggelser nogle tilslutningsbidrag, som er engangsudgifter.

Effektbidrag: Det er den pris man betaler pr. m2 udfra det antal m2 der står i BBR. Så det er vigtigt, at man søger for at BBR registreringen er korrekt. BBR rettelser sker ved henvendelse til kommunen. Man betaler bidraget uanset om man har "tændt" for varmen eller ej.
Abonnementsbidrag: Det er prisen for at leje måleren.
Annebergtillæg: Tillægges kun ejendomme i Annebergparken. Tillægget er en beregning af omkostningerne ved ledningsrenoveringen/etablering af transmissionsledning ifm overtagelsen i 2016.
Forbrugsbidrag: Det er prisen for selve varmen - altså det variable bidrag som er afhængig af hvor meget varme (og varmt vand), du reelt bruger. Dette bidrag har du selv en direkte indflydelse på ved simpelthen at bruge mindre varme. Se evt. vores spare råd, for at reducere denne udgift.
Investeringsbidrag: Det er en engangsudgift der betales for at blive tilsluttet fjernvarmen. Det skal dække varmeværkets anlægsomkostningerne ved at tilslutte en ny enhed fra vores ledning i vejen og ind til skel. Det er samtidig din betaling for din andel af dit nye "ejerskab" af Nykøbing Sj. Varmeværk.
Stikledningsbidrag: Det er en engangsudgift der betales for at blive tilsluttet fjernvarmen. Det skal dække varmeværkets anlægsomkostningerne ved at tilslutte en ny enhed fra skel og ind i ejendommen.
Meterpris: Det er engangsudgifter til gravearbejdet i forbindelse med etableringen af stikket. Udgiften er variabel ift. længde og hvilket underlag der skal graves i/genetableres.
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444