Priser til private

Forbrugerpriser for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Alle priser på denne side er inkl. moms.
Fast årlig pris
Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.
Regneark til udregning af pris ift. dine egne tal. 
Priser
 
Effektbidrag
Kr.
Pris pr. m2 for parcel/boliger
28,75
Tillæg Annebergparken pr. m2
(Betales KUN af hustande i Annebergparken)
55,00
Abonnementsbidrag
 
Abonnementsbidrag pr. år
(For hvert bebyggelse med selvstændig måler inkl. parcelhusmåler)
1031,25
 Forbrugsbidrag
 
Målerafregning pr. MWh
561,25

Byggevarme
Forbrug betales efter måler kr. 1051,50 pr. MWh.
Effekbidrag og abonnementsbidrag
Betaling opkræves ved indflytning, dog senest 1 år efter tilslutning.
Gebyrer
Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet. Rente: Diskonto + 5 % af skyldigt beløb.

Pris (momsfri)
Kr.
Rykker
100,00
Inkassomeddelelse
100,00
Lukkebesøg
375,00
Betalingsordning
100,00
 
Pris
Kr.
Genopluk indenfor normal åbningstid
468,75
Fogedforretning, udkørende
412,50
Selvaflæsningskort, rykker
81,25
Aflæsningsbesøg
337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
337,50
Nedtagning af måler
750,00
Genetablering af måler
750,00
Ekstraordinær målerafl. m. opgørelse
250,00
Udskrift af regningskopi
43,75
Målerundersøgelse på stedet
418,75
 
Standard investeringsbidrag
Skal dække udvidelse af produktionsapparatet og varmeværkets øvrige anlægsomkostninger frem til skel.
(Hvis du allerede har fjernvarme til ejendommen og bare deler den op i flere lejemål, med hver sin måler skal der kun betales Stikledningsbidrag).

Pris
Kr.
Fritliggende enfamilihuse
22.500,00
Kæde-rækkehuse pr. boligenhed
15.000,00
Ud over 300 m2 betales pr. m2
- også gældende ved tilbygninger
75,00

Stikledningsbidrag
Skal dække varmeværkets anlægsomkostninger fra skel og in i ejendommen. Gældende for alle bygningstyper kr. 4250,00 pr. boligenhed + meterpris på stikledning jf. meterprisliste.
Stik med større dimensioner end ø20 m/m er efter tilbud.
Meterprisliste
Alu Pex 20/110
Pris
Kr.
Asfalt
1272,50
Fliser
890,00
Have
810,00
Byggeplads
642,50

Byggemodningsbidrag
Skal dække varmeværkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykninger og forsyningsområder efter tilbud. Der tillægges et faktureringsgebyr på 10 %.
 
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444