Samarbejdsaftaler
Nykøbing Sj. Varmeværk har samarbejdsaftaler med 5 andre værker:
Mørkøv Varmeværk
Vi laver det praktiske administrative arbejde for værket så som opkrævning af rater, udsendelse af rykkerskrivelser, bogføring af indbetalinger, kontering af fakturaer m.m., men driften varetager de selv. Alle beslutninger tages af bestyrelsen og driften på/ved Mørkøv Varmeværk.
Web: www.moerkoevvarmevaerk.dk
Tlf.: 59 27 54 72
Mail: info@mvarme.dk

Snertinge, Særslev og Føllenslev Energiselskab
Vi laver det praktiske administrative arbejde for værket så som opkrævning af rater, udsendelse af rykkerskrivelser, bogføring af indbetalinger, kontering af fakturaer m.m., men driften varetager de selv. Alle beslutninger tages af bestyrelsen og driften på/ved SSF Energiselskab.
Web: www.ssf-energi.dk
Tlf.: 59 26 70 91
Mail: ssf.energi@mail.dk

Grevinge/Herrestrup, Vig, Højby Varmeværk
Pr. 1/1-2016 varetager vi drift opgaver for Grevinge-Herrestrup.
Pr. 3/1-2018 varetager vi drift opgaver for Vig og Højby.
Alt administrativt arbejde - herunder kontakt fra forbrugere, sker via Odsherred Varme A/S, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge.

Web: www.odsherredforsyning.dk
Mail: varme@odsherredforsyning.dk

Ved administrative forespørgsler kontaktes Odsherred Forsyning på tlf. 70 12 00 49
Ved driftsforstyrrelser kontaktes Nykøbing Sj. Varmeværk på tlf. 59 91 18 85.
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444