Kontakt

Tlf: 59 91 18 85

Mail: info@nsfv.dk

Kontoret er åbent fra 8-15 man-tors og 8-12 fre.

Udenfor kontorets åbningstid stilles der automatisk videre til vagten.

Info vedr. andre værker

/facebook.gif

Indkaldelse til generalforsamling

Nykøbing Sj. Varmeværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling.

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19:30 i Pakhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Det reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder redegørelse for vedtægtsændring i §9 punkt 9.1.
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Husk at du skal være andelshaver for at deltage!
 
 

Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444