Kontakt

Tlf: 59 91 18 85

Mail: info@nsfv.dk

Kontoret er åbent fra 8-15 man-tors og 8-12 fre.

Udenfor kontorets åbningstid stilles der automatisk videre til vagten.

Info vedr. andre værker

/facebook.gif

Indkaldelse til generalforsamling

Nykøbing Sj. Varmeværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling.

Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 19:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.
 
Forslag fra andelshaverne skal være i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Regnskab 2015/2016 og beretning kan afhentes på kontoret Billesvej 8-10.
 

Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444