Kontakt

Tlf: 59 91 18 85

Mail: info@nsfv.dk

Kontoret er åbent fra 8-15 man-tors og 8-12 fre.

Udenfor kontorets åbningstid stilles der automatisk videre til vagten.

Info vedr. andre værker

/facebook.gif

Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Pakhuset torsdag den 17.10.2013 kl. 19.30.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt

Til stede: Rene Pape, Holger Wittrock, Klaus Hansen, Rita Gøthche, Ib Christiansen, Per Christiansen og Robert Krogsgaard.
 
Afbud: Mikkel Henriksen, Helle Just Jensen  og Finn Halberg.
Ad 1:  Advokat Per Henning Jensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
 
Ad 2: Rene meddelte, at beretningen både var på hjemmesiden og var uddelt. Rene gennemgik nogle hovedpunkter af beretningen. Der var ikke nogen spørgsmål fra salen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.
         
Ad 3: Rene gennemgik regnskabet for 2012/2013, som var uddelt og var på hjemmesiden. Der var ikke nogen spørgsmål fra salen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
Ad 4: Rene fremlagde budget for 2013/2014, der var ensbetydende med en stigning af varmeregningen på ca. 290 kr. årligt for et gennemsnitshus. Der var ikke nogle kommentarer fra salen. Budgettet blev enstemmigt godkendt.
    
Ad 5: Rene gennemgik investeringsplanen:
Der skulle investeres i 2 nye biler i stedet for de 3 gamle biler, der er mellem 8 og anlæg (Styring, Regulering og Overvågning ) på varmeværket opgraderes til at kunne tale sammen med solvarmeanlægget.
          
Ad 6: Der var ikke indkommet nogen forslag.
 
Ad 7: Rene, Per og Robert var på valg og blev genvalgt.       
 
Ad 8: Lene Mårtensson og Majken Nevermann var på valg og blev genvalgt, som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
 
Ad 9:  Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers i Holbæk blev genvalgt.
 
Ad 10: Der var spørgsmål fra salen om der var stigninger på vej i forbindelse med finansiering af solvarmeanlæg. Rene svarede, at da solvarmen bliver den billigste i forhold til Gas, Motor og Piller, ville der ikke ske en stigning, men måske et fald på 30 kr. pr. MWh. 
Et andet spørgsmål gik på om det oprindelige budget for solvarmeanlægget var blevet dyrere. Rene svarede, at det var blevet billigere end budgettere, men bestyrelsen havde valgt at fremtidssikre anlægget mere, bl.a. ved en større akkumuleringstank og kælder under huset, så vi kunne installere varmepumper til den fremtidige produktion, når det blev nødvendigt. Det gjorde, at budgettet ville stige med 2-3 mio. kr.
 
Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Rene.
Rene takkede for god ro og orden, og takkede for det pæne fremmøde.
Der var 56 personer til stede, som repræsenterede 57 stemmer.
  
Beretning/regnskab 2012/2013 kan hentes ved at klikke her.

Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444